AC odporové zátěže

Univerzální odporová zátěž 700V/750A

Tato zátěž je konstruována pro laboratorní provoz a je vybavena dálkovým ovládáním a nuceným chlazením.

S ohledem na variabilitu použití je uvažováno s nasazením jedné jednotky na jednu fázi. V praxi je tak možné sledovat chování zkoušeného zdroje nebo např. třífázového transformátoru i při nesymetrické zátěži. Konstrukce zátěže dovoluje nastavení proudu s velmi vysokou přesností – např. 230V/100A +/- 5mA.

Konstrukce skříně umožňuje bezpečné uzavření živých částí. Chlazení zátěže je sledováno a případná porucha ventilátoru nebo jeho mechanické zastavení či přibrzdění je ihned dálkově hlášeno obsluze.

Příklad volby rozsahů
PROUD VÝKON NAPĚTÍ
[A] [kVA] [V]
21 14,8 700
40 26,4 660
53 23,5 440
48 19,4 400
112 25,6 230
213 23,5 110
466 27,9 60
372 17,9 48
745 17,9 24
466 7,0 15
372 4,5 12
279 2,5 9
186 1,1 6

Informace:

Publikováno: 17. 8. 2020
Poslední změna: 17. 8. 2020