Elektronické zátěže

Elektronická zátěž 12V/30A DC

Tato jednoduchá zátěž je určena pro testování kapacity baterií o jmenovitém napětí 12V konstantním proudem.

Pro kapacitní zkoušku proud jednoduše nastavíme číslicovým voličem. Po zapnutí zátěž již automaticky udržuje konstatní proud v rozsahu vstupního napětí 8 – 15V DC.

Tuto zátěž lze vyrobit pro napětí 12V, 24V a 48V, případně zvýšit zatěžovací proud až nad 100A.

Informace:

Publikováno: 7. 9. 2016
Poslední změna: 8. 3. 2017