Zákaznické aplikace

GSM komunikační moduly

Komunikační modul MON1 je určen především k monitorování libovolného zařízení nebo např. stavů technologie, kde lze převést sledované hodnoty nebo události na logický signál ano/ne, zapnuto /vypnuto, otevřeno/zavřeno a pod.

Modul disponuje deseti beznapěťovými vstupy, které jsou realizovány jako bipolární vstupy optočlenů s vlastním pomocným napětím. Tím je zajištěna univerzálnost polarity iniciačního napětí každého vstupu. Přenos informací se děje buď pomocí SMS nebo GPRS, podle vhodnosti použití. Univerzálnost a spolehlivost zajišťuje interní záložní akumulátor, který při výpadku síťového napájení umožní provoz modulu min. 24 hodin.

Informace:

Publikováno: 24. 8. 2015
Poslední změna: 24. 8. 2015